Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze receptie. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. © Golden Tulip Zevenbergen 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Golden Tulip Zevenbergen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1. de eigenaar: de eigenaar van de website
2. gebruik(en): alle denkbare handelingen
3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website
4. de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.